Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rozmieniać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też rozmienić
wechseln finanse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich