Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rozdział rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Kapitel książkowe, oficjalne;
Abschnitt książkowe, oficjalne;
Trennung;
Teilung;
Vergabe;
Spaltung książkowe, oficjalne;
Zuteilung;
Bruch książkowe, oficjalne;
Artikel;
Teilen;
Scheidung;
Scheide;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich