Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rejestrować czasownik, aspekt niedokonany;
registrieren ekonomia, informatyka, techniczny;
aufzeichnen chemia, medycyna, audiotechnika, technika;
eintragen;
anmelden;
erfassen;
aufnehmen;
festhalten książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich