Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przykład rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Beispiel;
Vorbild;
Exempel;
Muster;
Beleg;
Probe;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich