Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przychylny przymiotnik;
günstig;
positiv;
geneigt;
hold;
gewogen;
leutselig;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich