Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przez to przysłówek;
dadurch;
hierdurch;
hiermit;
damit;
indem;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich