Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przerywać czasownik, aspekt niedokonany;
unterbrechen techniczny;
abbrechen techniczny;
zerreißen techniczny;
beenden techniczny;
abreißen;
stoppen techniczny;
aussetzen;
abstellen techniczny;
anhalten techniczny;
vereinzeln ogrodnictwo, rolnictwo;
reißen;
trennen;
aufhören techniczny;
absetzen;
einhalten;
verziehen ogrodnictwo, rolnictwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich