Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przekład rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Übersetzung ekonomia;
Übertragung biologia, chemia, medycyna, informatyka;
Translation biologia, chemia, medycyna, informatyka, techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich