Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przedmiot rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Objekt;
Ding;
Fach;
Lehrfach;
Sache;
Ding;
Materie;
Etwas;
Größe;
Thematik;
Punkt;
Stoff;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich