Translatica, kierunek polsko-niemiecki
propozycja przymiotnik;
Anbieten;
günstig;
absurd;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich