Translatica, kierunek polsko-niemiecki
oświadczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Aussage;
Angabe;
Statement;
Anspruch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich