Translatica, kierunek polsko-niemiecki
orać czasownik, aspekt niedokonany;
pflügen;
ackern potoczne, nieoficjalne;
schuften potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich