Translatica, kierunek polsko-niemiecki
mówić prawdę czasownik, aspekt niedokonany;
sagen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich