Translatica, kierunek polsko-niemiecki
moc rzeczownik, rodzaj żeński;
Kraft ekonomia;
Macht ekonomia;
Stärke ekonomia, technika;
Leistung ekonomia;
Gewalt;
Stärke;
Kapazität ekonomia;
Festigkeit ekonomia, budownictwo;
Energie;
Wucht;
Vermögen ekonomia;
Wirkung;
Menge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich