Translatica, kierunek polsko-niemiecki
menu kolacyjne rzeczownik, rodzaj nijaki;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich