Translatica, kierunek polsko-niemiecki
linia rzeczownik, rodzaj żeński;
Linie;
Strecke;
Leitung;
Reihe;
Zeile;
Lineal;
Route;
Richtung;
Kontur;
Kurs;
Kabel;
Umriss;
Abriss;
Reihen;
Fluglinie;
Linie;
Linienführung sztuka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich