Translatica, kierunek polsko-niemiecki
kupczyć czasownik, aspekt niedokonany;
schachern przenośne, pejoratywne;
handeln celownik, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich