Translatica, kierunek polsko-niemiecki
instrument rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Instrument przenośne, książkowe, oficjalne;
Mittel przenośne, książkowe, oficjalne;
Werkzeug;
Gerät;
Musikinstrument muzyka, audiotechnika;
Stimmen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich