Translatica, kierunek polsko-niemiecki
delegacja rzeczownik, rodzaj żeński;
Delegation ekonomia, prawo, polityka, informatyka;
Abordnung ekonomia, informatyka;
Delegierung ekonomia, prawo;
Vertretung informatyka;
Entsendung informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich