Translatica, kierunek polsko-niemiecki
cuchnący przymiotnik;
stinkend techniczny;
übel riechend medycyna, techniczny;
stinkig;
übel riechend medycyna, techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich