Translatica, kierunek polsko-niemiecki
centrum rzeczownik, rodzaj nijaki;
Zentrum anatomia, matematyka, ekonomia, techniczny;
Mitte medycyna, ekonomia, polityka;
Mittelpunkt anatomia, ekonomia;
Fokus;
Zentren medycyna;
Kern;
City;
centrum;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich