Translatica, kierunek polsko-angielski
zżyty przymiotnik;
close;
close-knit przenośne;
intimate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich