Translatica, kierunek polsko-angielski
zżymać czasownik, aspekt niedokonany;
wring;
be cross;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich