Translatica, kierunek polsko-angielski
zzuwać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zzućtake off
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich