Translatica, kierunek polsko-angielski
związkowy przymiotnik;
federal;
union;
unionized;
corporate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich