Translatica, kierunek polsko-angielski
zwarty przymiotnik;
compact chemia, medycyna, informatyka;
dense;
close;
tight sport;
cohesive;
plosive;
coherent;
serried;
uniform;
thick;
firm;
tenacious;
occlusive językoznawstwo;
densest;
mute;
connected;
solid;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich