Translatica, kierunek polsko-angielski
zwalczyć czasownik, aspekt dokonany;
combat;
fight;
overcome;
overpower;
fight off przenośne;
conquer;
control;
fighting;
fighting;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich