Translatica, kierunek polsko-angielski
zużywać czasownik, aspekt niedokonany;
consume chemia;
expend;
wear;
use up;
spend;
exhaust;
use;
wear out;
outwear;
run down techniczny;
wear off;
waste;
wear down;
utilize;
wear away;
deplete;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich