Translatica, kierunek polsko-angielski
zostawiać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zostawić
leave prawo;
abandon;
let;
dump potoczne, nieoficjalne;
park potoczne, nieoficjalne;
leaving;
quit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich