Translatica, kierunek polsko-angielski
zobowiązania płatnicze rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba mnoga; → liabilities finanse, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich