Translatica, kierunek polsko-angielski
znaleźć się w zastoju czasownik, aspekt dokonany; → stall
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich