Translatica, kierunek polsko-angielski
znać czasownik, aspekt niedokonany, predykatyw;
know;
speak;
aware;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich