Translatica, kierunek polsko-angielski
zmywać się czasownik, aspekt niedokonany;
wash off;
scram potoczne, nieoficjalne;
split potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich