Translatica, kierunek polsko-angielski
zmyślenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
fiction;
invention;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich