Translatica, kierunek polsko-angielski
zmniejszenie się rzeczownik, rodzaj nijaki;
fall;
drop;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich