Translatica, kierunek polsko-angielski
złożenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
compound;
assembly;
lodging;
lodgement;
taking;
composing;
lodgment;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich