Translatica, kierunek polsko-angielski
żłób rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski rzeczowy;
manger rolnictwo;
crib rolnictwo;
trough geologia, przenośne;
blockhead potoczne, nieoficjalne, obraźliwe, wulgarne;
gully;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich