Translatica, kierunek polsko-angielski
złe przeczucie rzeczownik, rodzaj nijaki;
misgiving;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich