Translatica, kierunek polsko-angielski
zgromadzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
assembly;
gathering;
meeting ang. brytyjska;
council;
concourse książkowe, oficjalne;
muster;
gather;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich