Translatica, kierunek polsko-angielski
zgoda wykrzyknienie;
OK;
agree;
very well;
granted!;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich