Translatica, kierunek polsko-angielski
zdrowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
well;
fit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich