Translatica, kierunek polsko-angielski
zdenerwowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
jitters;
worry;
agitation;
tizzy;
distress;
jitter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich