Translatica, kierunek polsko-angielski
zdaniowy przymiotnik;
sentence językoznawstwo;
sentence-;
thought;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich