Translatica, kierunek polsko-angielski
zdać egzamin czasownik, aspekt dokonany;
pass;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich