Translatica, kierunek polsko-angielski
zbocze rzeczownik, rodzaj nijaki;
slope geografia, techniczny;
hillside;
side;
flank;
downhill;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich