Translatica, kierunek polsko-angielski
zbocze góry rzeczownik, rodzaj nijaki;
slope;
hillside;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich