Translatica, kierunek polsko-angielski
zawitać czasownik, aspekt dokonany;
greet;
come przenośne, książkowe, oficjalne;
arrive;
call;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich