Translatica, kierunek polsko-angielski
zatopić czasownik, aspekt dokonany;
sink nautyka;
flood;
submerge;
drown;
inundate;
scuttle;
embed;
deluge;
swamp;
plunge;
float;
immerse;
seal technika;
bury;
imbed;
go down;
immersion;
flooding;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich