Translatica, kierunek polsko-angielski
zaszczepka rzeczownik, rodzaj żeński;
graft;
cutting;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich