Translatica, kierunek polsko-angielski
zastanawiający przymiotnik;
striking;
puzzling;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich